קרנות השתלמות לעובדי הוראה הסתדרות המורים בישראל
הצטרפות לקרנות
צעד אחר צעד
חיפוש מוסד
חפש
 

צור קשר

מידע אישי

יציאה להשתלמות

הורדת טפסים

מדינות ונהלים

מידע למעסיק

נכסי הקופה מורים וגננות

נכסי הקופה מורים תיכוניים

מידע כללי
הורדת טפסים ליציאה לשנת השתלמות

לצפיה במדריך למשתלם תשע"ט - לחץ כאן
 
בקשת יציאה לשנת השתלמות תשע"ט   לחץ כאן 

טופס בקשה לאישור תכנית לימודים תשע"ט - לחץ כאן 

טופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת ההשתלמות-  ורוד - לחץ כאן 

טופס פרטי קורס - לחץ כאן 
 

טופס העסקה רב שנתי - לחץ כאן 

טופס יציאה להשתלמות של עובד באזור תמריצים - לחץ כאן  

טופס דיווח על נסיעות להשתלמות במסגרת תמריצים - לחץ כאן 

  הנחיות למילוי "בקשה לשינוי תכנית לימודים":


  1. נא לרשום את הפרטים האישיים במלואם ולהקפיד על רישום מספר ת.ז. כולל ספרת ביקורת.

  2. יש לרשום את התכנית החדשה במלואה הכוללת גם את הקורסים שלא שונו, בקשה זו מבטלת את התכנית הקודמת שאושרה.

  3. זכור/י לחתום על הטופס.

  4. בקשות לשינויים מתקבלות עד 30 ביוני סמוך לסיום שנת ההשתלמות.
  5. יש להחזיר את הבקשה לשינוי תכנית הלימודים למשרדי קרנות ההשתלמות, שד' שאול המלך 8, תל אביב מיקוד 6473307.

  עם אישור התכנית, ישלח עותק לביתך.

   

  הנחיות למילוי טופס 1 - בקשת יציאה לשנת השתלמות

  יש להוריד את טופס בקשת היציאה לשנת ההשתלמות לחץ כאן 

    לאחר הורדת הטופס יש להשלים את הפרטים האישיים בראש הטופס

     קרא/י בעיון סעיפים א' ו-ב' בנושא התחייבות והמשך חיסכון בקרן לאחר שנת ההשתלמות.

  מלא/י את שם קרן הפנסיה עפ"י הפרשות מעסיקך, ערב היציאה לשנת ההשתלמות, בהתאם לסעיף ד'.יש לצרף דוח יתרה שנתי או רבעוני של קרן הפנסיה.

  מלא/י את פרטי חשבון הבנק שלך בהתאם לנדרש בסעיף ה'- לחשבון זה יופקדו הכספים המגיעים לך מקרן ההשתלמות במהלך שנת ההשתלמות. יש לצרף אישור ניהול חשבון או צילום המחאה. 


  שלח/י לבנק לפי הכתובת המודפסת בראש טופס 1, את כל המסמכים הנדרשים לצורך יציאה לשנת השתלמות כמפורט בסעיף ו', (פרט לתכנית הלימודים - טופס 2, אותו יש לשלוח אל משרדי הנהלת הקרנות).

  יש לחתום במקום המיועד ולהחזיר את טופס 1 לכתובת הדואר או כתובת דוא"ל הרשומים בראש הטופס.

  חישוב שיעור המשרה הממוצע:
  בטופס לאישור תכנית הלימודים צויין שיעור המשרה הממוצע לשנות החיסכון, כפי שידוע לנו בעת הדפסת הטופס. נתון זה מתקבל מחישוב הממוצע של שיעורי המשרה בכל אחת משנות החיסכון (ולא רק על פי שיעור המשרה בשנת החיסכון האחרונה).
  שיעור משרה זה הינו זמני ושיעור המשרה הסופי, שעל פיו נקבע המענק החודשי, יקבע רק לאחר קבלת כל הנתונים הנדרשים מהמשתלם ומהמעסיק.
   


  הנחיות למילוי טופס 2 -

  "בקשה לאישור תכנית לימודים":

  נא לוודא את נכונות הפרטים האישיים המודפסים על גבי הטופס. יש להודיענו בהקדם על כל שינוי שחל בפרטים.

  תכנית לימודים זו מהווה:
  א. התחייבות שלך כלפי קרנות ההשתלמות - חתימתך על הטופס מחייבת אותך ללמוד עפ"י התכנית שהצגת ולהמציא בסוף שנת ההשתלמות אישורים על סיום לימודיך מכל המוסדות שציינת בתכניתך זו, בהיקף שלא יפחת מזה שהתחייבת ללמוד.

  ב. התחייבות של קרן ההשתלמות כלפיך - אישור התכנית על ידי קרן ההשתלמות מחייבת את הקרן לשלם שכר לימוד עבור כל שעת לימודים הרשומה בטופס, עד לגובה שכר הלימוד המקובל ל - 1 ש"ש בקרן ההשתלמות.

   יש לשלוח את טופס 2 בקשה לאישור תכנית לימודים למשרדי הנהלת הקרנות לפי הכתובת הרשומה בראש הטופס או לפנות אל אחת מיועצות הקרנות. לאחר אישור התכנית יוחזר אליך עותק אחר כשהוא חתום.

  הערה חשובה ביותר: בחישוב שיעור המשרה הממוצע המופיע בטופס 2, נלקחו בחשבון אך ורק השנים שלגביהן קיימים נתונים בקרן ההשתלמות.
  אם חסרים נתונים לאחת או יותר משנות החסכון, יעודכן שיעור המשרה עם קבלת הנתונים החסרים. הדבר עלול גם לשנות את מספר שעות הלימוד שאושרו בתכנית.
  לכן אם נדרשת להמציא לקרן ההשתלמות אישור העסקה ו/או תלוש שכר, יש לעשות זאת בהקדם האפשרי.


  תנאי שימוש מפת האתר הצהרת נגישות