קרנות השתלמות לעובדי הוראה הסתדרות המורים בישראל
הצטרפות לקרנות
צעד אחר צעד
חיפוש מוסד
חפש
 

מידע אישי

יציאה להשתלמות

הורדת טפסים

מידע כללי
הצטרפות לקרנות

כיצד מצטרפים לקרן ההשתלמות למורים ?

לקבלת טופס הצטרפות לקרנות 

הסבר למילוי טופס ההצטרפות

אילו מסמכים לצרף לטופס ההצטרפות ? 


כיצד מצטרפים לקרן ההשתלמות למורים ?
לצורך הצטרפות לקרן ההשתלמות למורים לאחד ממסלולי קרנות השתלמות למורים וגננות - חברה מנהלת בע"מ או קרנות השתלמות למורים תיכוניים ,מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ, יש למלא את טופס ההצטרפות המצ"ב ולשלוח אותו יחד עם צילום ת.ז והעתק תלוש שכר,
 לבנק הבינלאומי, מחלקת קופות גמל/ קרנות השתלמות למורים
 קיבוץ גלויות 34
ת.ד 35360
תל אביב - יפו  6135301. 


חזרה לרשימת הנושאים


להלן טופס הצטרפות להורדה:


חזרה לרשימת הנושאים

הסבר למילוי טופס ההצטרפות

על העמית לבחור את מסלול החסכון כפי שמופיע בחלקו העליון של טופס ההצטרפות
סעיף א': פרטים אישיים
חובה למלא את פרטיך האישיים , תוך מתן תשומת לב לשם ושם משפחה,  מס' ת.ז , כתובת מלאה ותאריך לידה.
יש לצרף צילום ת.ז או דרכון לתושב חוץ.

סעיף ב' : פרטי המעסיק
יש למלא את פרטי העסקתך כולל מספר מוסד במשרד החינוך.
יש לצרף צילום תלוש שכר עדכני מכל מעסיק.

 סעיף ג' וסעיף ד' :הצהרות המבקש ומסירת מידע ומאגרי מידע
נא לקרוא בעיון

סעיף ה':
נא להשאיר ברשותך העתק מטופס ההצטרפות

בתחתית עמוד 2 של טופס ההצטרפות נדרשת חתימת העמית

 סעיף ז' : הוראת מינוי מוטבים
 כמוטבים לעניין הזכויות הנובעות מחברות בקרן אשר יהיו זכאים לקבל את הכספים שיעמדו לזכות העמית במקרה פטירה חו"ח.
חשוב להקפיד ולמלא את רשימת המוטבים באופן תקין ומלא : יש לציין שם פרטי, שם משפחה ומס' ת.ז. במידה והמינוי הינו לטובת תאגיד יש לציין לחילופין את שם ומספר התאגיד.
כמו כן, יש לרשום את שיעורי חלוקת הכספים למוטבים באופן שמסתכם ל-100%.

טופס הצטרפות החסר בחתימת העמית יגרור עיכוב בהצטרפות העמית לקרן ההשתלמות.

חזרה לרשימת הנושאים

 
אילו מסמכים לצרף לטופס ההצטרפות ?
חובה לצרף את המסמכים המצויינים לעיל:
1. צילום ת.ז. / דרכון לתושב חוץ.
2. תלוש שכר עדכני מכל אחד מהמעסיקים.

ניתן לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים ישירות 
לבנק הבינלאומי, מחלקת קופות גמל/ קרנות השתלמות למורים
 קיבוץ גלויות 34
ת.ד 35360
תל אביב - יפו  6135301. 
או למסור את הטפסים בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי/פאג"י


חזרה לרשימת הנושאים

 

* הקובץ מוצג בפורמט PDF באמצעות תוכנת Acrobat Reader.
   להורדת התוכנה יש ללחוץ כאן.
תנאי שימוש תמיכה טכנית כתבו לנו מפת האתר