קרנות השתלמות לעובדי הוראה הסתדרות המורים בישראל
הצטרפות לקרנות
צעד אחר צעד
חיפוש מוסד
חפש
 

צור קשר

מידע אישי

יציאה להשתלמות

הורדת טפסים

מדינות ונהלים

מידע למעסיק

נכסי הקופה מורים וגננות

נכסי הקופה מורים תיכוניים

מידע כללי
צעד אחר צעד


1. עובד ההוראה מקבל מהבנק הבינלאומי הודעת זכאות ליציאה לשנת שבתון. עליו להודיע לבנק הבינלאומי שהוא מעוניין לצאת לשנת שבתון.
 הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/קרנות השתלמות למורים, ת"ד 8224 ת"א 6108102.

2.  יש לפנות למעסיק עד 31 במרץ ולבקש חופשה ללא תשלום (חל"ת).

3.  במהלך מאי עובד ההוראה מקבל מהבנק חבילת שבתון שכוללת את המדריך למשתלם (הזהה בתוכנו לתוכן אתר זה) וטפסים "בקשה ליציאה לשנת השתלמות" (טופס מס' 1), "בקשה לאישור תכנית למודים" (טופס מס' 2).

4.  עד 15 ביוני יש להחזיר את טופס מס' 1 -"בקשה ליציאה לשנת השתלמות"  + המסמכים הנדרשים+ צילום המחאה או אישור ניהול חשבון.
הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/ קרנות השתלמות למורים, ת"ד 8224 ת"א 6108102.

5.  עד 1 ביולי  יש לשלוח אישור חופשה ללא תשלום (חל"ת). (תנאי הכרחי ליציאה לשבתון).
הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/ קרנות השתלמות למורים, ת"ד 8224 ת"א 6108102.

6.  עד 31 ביולי יש למסור טופס מס' 2 - "בקשה לאישור תכנית לימודים".
הכתובת למשלוח: למסור לידי אחת מיועצות קרנות ההשתלמות או לשלוח אל: קרנות השתלמות לעו"ה, שד' שאול המלך 8, ת"א מיקוד 6473307.
להנחיות למילוי טופס מס' 2 ולהורדת הטופס - לחץ כאן.

7. עד 30 בנובמבר ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית ויועצות הקרנות. . להורדת טופס "בקשה לשינוי תכנית לימודים"  והסבר למילוי הטופס - לחץ כאן.
החל מתחילת דצמבר ועד 30 ביוני לקראת סיום שנת ההשתלמות, ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית.
הכתובת למשלוח: למסור לידי אחת מיועצות קרנות ההשתלמות או לשלוח אל: קרנות השתלמות לעו"ה, שד' שאול המלך 8, ת"א מיקוד 6473307.

8.  עד 31 במרץ  יש לשלוח למעסיק (משרד החינוך או מעסיק אחר) הודעה על חזרה לעבודה.

9.  עד 15 באוגוסט - סיום השבתון, יש  למסור  קבלות בגין תשלום שכר לימוד.
הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/ קרנות השתלמות למורים, ת"ד 8224 ת"א 6108102.

10.  עד 31 באוגוסט - סיום השבתון,  יש לשלוח אישורים על סיום הלימודים לימודי חובה ולימודי השלמה.
הכתובת למשלוח: קרנות השתלמות לעו"ה, שד' שאול המלך 8, ת"א מיקוד 6473307.

11.  עד 31.1.20 יש למסור קבלות בגין תשלום לביטוח לאומי.
הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/ קרנות השתלמות למורים, ת"ד 8224 ת"א 6108102.


עמידה בלוח הזמנים תמנע עיכובים בקבלת התשלומים המגיעים לך בשנת ההשתלמות.

תנאי שימוש מפת האתר הצהרת נגישות