קרנות השתלמות לעובדי הוראה הסתדרות המורים בישראל
הצטרפות לקרנות
צעד אחר צעד
חיפוש מוסד
חפש
 

צור קשר

מידע אישי

יציאה להשתלמות

הורדת טפסים

מדינות ונהלים

מידע למעסיק

נכסי הקופה מורים וגננות

נכסי הקופה מורים תיכוניים

מידע כללי
הלוואות

הודעה: הלוואות לעמיתים

בחודש פברואר 2016 פרסמה הממונה על רשות שוק ההון הוראות חדשות
בקשר עם מתן הלוואות לעמיתים בקופות גמל וקרנות השתלמות וזאת
במסגרת תיקון להוראות חוזר :"כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים"
(להלן: "החוזר").הוראות החוזר החדשות, מחייבות בין היתר, קביעת כללים
ונהלים בקשר עם העמדת ההלוואות, גבייתן וכן,קביעת מנגנון חיתום במסגרתו
תיקבענה בדיקות מקדימות אותן מחויבות קרנות ההשתלמות לבצע בטרם אישור
ההלוואה לעמית. קרנות ההשתלמות ערוכות ליישום ומתן הלוואות לעמיתים
כפוך להוראות ההנהלה החל מיום 31/1/2017

  מתן הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות

הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות ניתנות בשלב זה ממסלול החסכון הכללי בלבד.


תנאי הלוואה החל מ- 31.1.17
ניתן לקבל הלוואה מכספי הקרנות השתלמות במסלול הרגיל ובמסלול המקוצר (מקור) עד לסכום של 40,000 ₪, או 50% מגובה יתרת הקרן ,הנמוך מביניהם, בריבית פריים מינוס 1%, לתקופה של 12-36 חודש.

שיטת ההחזר לפי לוח שפיצר – תשלומים שווים כל חודש

ריבית משתנה לאורך תקופת ההלוואה.

 

זכאות לקבלת ההלוואה

זכאות להלוואה מכספי הקרן היא למורים

1 . בעלי  3 שנות ותק ומעלה  במחזור החיסכון בקרן ההשתלמות

2 . לא קיימת בקרן הלוואה פעילה.

 

 

אופן מילוי טפסי ההלוואה

 1 . יש להוריד טופס הרשאה לחיוב חשבון לפי הקרן בו הינך חוסך/ת:

 

להורדת הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים וגננות – המסלול הרגיל לחץ כאן

להורדת הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים תיכוניים – המסלול הרגיל לחץ כאן
להורדת הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים וגננות – המסלול המקוצר מקור לחץ כאן
להורדת הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים תיכוניים – המסלול המקוצר מקור לחץ כאן

 

הערה: ניתן לבדוק את שם הקרן בו הינך חוסך /ת בדו"חות רבעוניים /שנתיים

 

2 . יש להחתים את סניף הבנק בו מתנהל חשבונך ע"ג טופס הרשאה לחיוב חשבון (חותמת הסניף וחתימת המורשה)

 

3. יש להוריד טופס הסכם הלוואה להורדת טופס הסכם הלוואה של קרנות השתלמות טופס הסכם ההלוואה להלן מיועד לעמיתי קרנות ההשתלמות במסלול הרגיל וגם במסלול המקוצר (מקור) לחץ על הקישור הבא

4 . קבלת ההלוואה כפופה לעמידה במודל החיתום הקבוע בחברה ובאישורה של החברה המנהלת.

5. יש למלא בטופס הסכם הלוואה

- לסמן את קרן ההשתלמות בה את/ה חבר/ה

- סכום ההלוואה

- מס' תשלומים

- מס' חשבון בנק לזיכוי ההלוואה

- פרטים אישיים

- חתימת העמית/ה במקום המיועד

- אין צורך במילוי הטופס הוראה בלתי חוזרת

 

הערה: חשבון העמית לזיכוי בטופס הסכם הלוואה צריך להיות זהה לחשבון העמית לחיוב בטופס הוראה לחיוב חשבון

 

6 . יש לשלוח את טופס הסכם הלוואה מקורי בלבד  בצירוף טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום ע"י הסניף , צילום ת.ז. וצילום המחאה מבוטלת / אישור על ניהול החשבון

לכתובת : הבנק הבינ"ל ,  קרנות השתלמות למורים , קבוץ גלויות 34, ת"א 6655018

לחילופין , ניתן למסור את הטפסי ההלוואה של קרנות השתלמות באחד מסניפי הבנק הבינ"ל /פאג"י.

תנאי שימוש מפת האתר הצהרת נגישות