קרנות השתלמות לעובדי הוראה הסתדרות המורים בישראל
הצטרפות לקרנות
צעד אחר צעד
חיפוש מוסד
חפש
 

צור קשר

מידע אישי

יציאה להשתלמות

הורדת טפסים

מדינות ונהלים

נכסי הקופה מורים וגננות

נכסי הקופה מורים תיכוניים

מידע כללי
הצטרפות לקרנות

כיצד מצטרפים לקרן ההשתלמות למורים ?

לקבלת טופס הצטרפות לקרנות 

הסבר למילוי טופס ההצטרפות

אילו מסמכים לצרף לטופס ההצטרפות ?

כתובות הממונים על התמריצים


כיצד מצטרפים לקרן ההשתלמות למורים ?
לצורך הצטרפות לקרן ההשתלמות למורים, יש למלא טופס ההצטרפות נמצא בתפריט הורדת טפסים ולשלוח אותו בצירוף צילום ת.ז וצילום תלוש שכר.
את הטופס יש לשלוח עם הצרופות לכתובת
הבנק הבינלאומי הראשון
מחלקת קופות גמל קיבוץ גלויות 34
ת.ד. 8224 תל אביב 6108102

הקרן של הסתדרות המורים נקראת: קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ, קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע"מ.

חזרה לרשימת הנושאים


למעבר להורדת טופס הצטרפות :לחץ כאן 


חזרה לרשימת הנושאים

הסבר למילוי טופס ההצטרפות
חלק א': פרטים אישיים
חשוב למלא את פרטיך האישיים , תוך מתן תשומת לב לשם ושם משפחה,  מס' ת.ז , כתובת ותאריך לידה.

חלק ב' : מינוי מוטבים/שינוי רשימת מוטבים
עמית יכול למנות/לשנות רשימת המוטבים , כמוטבים לעניין הזכויות הנובעות מחברות בקרן אשר יהיו זכאים לקבל את הכספים שיעמדו לזכות העמית במקרה פטירה חו"ח.

במקרה של שינוי רשימת מוטבים נדרש אישור הסניף לכך.

בתחתית העמוד של טופס ההצטרפות נדרשת חתימת העמית.
טופס הצטרפות החסר בחתימת העמית יגרור עיכוב בהצטרפות העמית לקרן ההשתלמות.

עמוד שני, חלק ג' אישור העסקה:
על המעסיק למלא סעיף זה על כל פרטיו ולהקפיד על חתימה וחותמת.
עמיתים אשר מועסקים במשרד החינוך אינם נדרשים למלא סעיף זה.

חלק ד' תמריצים:
עמיתים אשר גרים ועובדים באזור עדיפות לאומית זכאים לתמריצים (חסכון בקרן על חשבון המעסיק\משה"ח) , וזאת בכפוף לתנאים כדלקמן:
א. דרגת העמית הינה לפחות מוסמך ומעלה.
ב. היקף משרתו של העמית הינו לפחות 50%.
ג. מקום עבודתו ומגוריו של העמית הינם באזור המוגדר כאזור עדיפות לאומית עפ"י היחידה לדיור ותמריצים – משה"ח.
ד. על העמית לעבוד ולהתגורר לפחות כחמש שנים באזור פיתוח.

חסכון במסגרת התמריצים הינו בכפוף לאישור הממונה על התמריצים.
יש להחתים את הממונה על התמריצים לזכאות לחסכון במסגרת התמריצים על גבי טופס ההצטרפות בחלק ד'.
עמיתים אשר החלו לחסוך במסגרת התמריצים אך לא מילאו את כל תנאי התמריצים יאלצו לרכוש זכויות כלומר - לשלם את חלקם בחסכון עבור השנים בהן לא היו זכאים לחסוך במסגרת התמריצים.

חזרה לרשימת הנושאים

 
אילו מסמכים לצרף לטופס ההצטרפות ?
חובה לצרף את המסמכים המצויינים לעיל:
1. צילום ת.ז. / דרכון.
2. תלוש שכר עדכני מכל אחד מהמעסיקים.
3. מורים שאינם מועסקים במשרד החינוך, יחתימו את מעסיקיהם על גבי טופס ההצטרפות (סעיף ג' בטופס-מקומות עבודה).

יש לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים לכתובת
הבנק הבינלאומי הראשון
מחלקת קופות גמל / קרנות השתלמות
רח' קיבוץ גלויות 34 ת.ד. 8224 תל אביב 6108102

על כל עמית להשאיר ברשותו העתק מטופס ההצטרפות אותו מילא.

חזרה לרשימת הנושאים


כתובות הממונים על התמריצים במשרד החינוך התרבות :

מחוז מרכז ירושלים:
מר יצחק ויצמן
משרד החינוך, שבטי ישראל 34, ירושלים
טל': 02-5604771/2
פקס: 5604806 -02

מחוז צפון:
גב' איריס גנון
משרד החינוך, קרית הממשלה, ת"ד 530, נצרת עלית 17103
טל': 04-6500249, 04-6500168

מחוז הדרום:
גב' שרה ליכטנברג
משרד החינוך התרבות והספורט, התקוה 4, ת"ד 610, באר שבע
טל': 08-6263113, 08-6263110

אגף לחינוך התישבותי:
גב' אלקה הופמן
אגף לחינוך התישבותי, רח' השלושה 2  יד אליהו, תל אביב 67060
טל': 03-6898859חזרה לרשימת הנושאים


* הקובץ מוצג בפורמט PDF באמצעות תוכנת Acrobat Reader.
   להורדת התוכנה יש ללחוץ כאן.
תנאי שימוש מפת האתר הצהרת נגישות